Tüm İstanbul Taksimde! 26 Şubat, 2012 …

Tam 20 yıl önce Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan ordusu sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan 613 kişiyi en ağır işkenceler uygulayarak soykırıma tabi tutmuştur.

Oxumağa davam et

Advertisements

SIĞORTALI GƏLƏCƏK

Öz həyatını təhlükəsizləşdirmək, gözlənilməz hadisələrin nəticələrinin riskini azaltmaq istəyi hər bir insanın təbii ehtiyacıdır. Hal-hazırda gedən sürətli inkişaf, ardı- arası kəsilməyən təbii xarakterli kataklizmlər, texnogen qəzalar və mürəkkəb ekoloji şərait əsrində təhlükəsizlik məsələsi bizi əsaslı şəkildə düşünməyə vadar edir və təsadüfi deyil ki, bu məsələ aktual əhəmiyyət kəsb edir. Təkcə insanın əmlakı və sağlamlığı deyil, eləcədə gəlir əldə etmək üsulu da risk zonasına daxil olur. İnsanlar da həyat fəaliyətinin ən müxtəlif sahələrini qorumaqda maraqlıdırlar. Bu müdafiəni isə müxtəlif vasitələrlə həyata keçirmək mümkündür, lakin ən mədəni və optimal vasitə -sığortalama yolu ilə əmlakın, biznesin ,əmək qabiliyyətinin bərpa olunması üçün iqtisadi bazanın yaradılmasıdır .

Sığorta -fiziki və hüquqi şəxslərin müqavilə şərtləri əsasında siğorta şirkətləri ilə qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərə daxil olması yolu ilə həyata keçirilir. Siğorta müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilən münasibətlərin dairəsi kifayət dərəcədə genişdir (buna görə də bu müqavilə növü tez tez hallarda bağlanılır).Bu zaman belə bir sual yarana bilər bəs sığorta nədir?

Oxumağa davam et

Kalaşnikov avtomatı

1943-cü ildə Elizarov və Seminanın işlədikləri 7,62 mm patrona uyğun olaraq yeni silah hazırlanmağa başlayır.Pistolet-pulemyotları əvəz etmək üçün yeni fərdi avtomatik silaha ehtiyac var idi. Bu avtomat dəyişiləbilən maqazin və rejimləri çevirən mexanzimə malik, karabin maqazinli, yəni özü gülləni verən, yüngül pulemyot xassələri özündə cəmləməli idi. Avtomat üzərində ilk işi 1944-cü ildə bir çox orijinal konstruksiyalar layihələndirmiş Sudayev aparır. Sonralar bu avtomatın üzərində Kalaşnikov işləməyə başlayır. 1946-cı ildə ö öz konstruksiyasını nümayiş etdirir. Oxumağa davam et

İsmayıllıda informasiya günü

”İRƏLİ” Ictimai Birliyinin təşəbbüsü ilə “Weblog” layihəsinin iştirakçıları ilə İsmayıllıya təşkil olunan səfərimiz məni bir daha öz dövlətmizin qüdrəti və ən əsasda biz gənclərə göstərilən qayğı və etimad haqqında  düşünməyə vadar etdi.Doğurdanda biz xoşbəxt gənclərik ki gələcəyimizin sığortası yolunda məqsədyönlü  siyasət xətti yürüdən belə demokratik və qədim, zəngin tarixə malik bir ölkənin vətəndaşlarıyıq.Bu siyasətin daha da uğurlu alınmasında yarandığı gündən öz əməli fəaliyyəti ilə biz gənclərin potensialını daha da düzgün istiqamətləndirən” İrəli “İctimai Birliyinin rəhbəri, millət vəkili Ceyhun Osmanlıya və onun heyətinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm . Azərbaycanın hər bir qarışı mənə əzizdir, amma doğma diyarım olan İsmayıllıya daha çox bağlıyam .Bu yaşıma qədər İsmayıllıya olan gedişlərim içərisində öz təşkilatıi yoldaşlarımla ilk səfərim məndə silinməz izlər qoydu. Oxumağa davam et

Lotfi A. Zadeh

 

 

Zadeh was born in Baku, Azerbaijan SSR, as Lotfi Aliaskerzadeh,to an Iranian Azeri father from Ardabil, Rahim Aleskerzade, who was a journalist on assignment from Iran, and a Russian Jewish mother, Fanya Koriman, who was a pediatrician. The Soviet government at this time courted foreign correspondents, and the family lived well while in Baku. Zadeh attended elementary school for three years there.

 In 1931, when Zadeh was ten years old, his family moved to Teheran in Iran, his father’s homeland. Zadeh was enrolled in the American College, which was a Presbyterian missionary school, where he was educated for the next eight years, and where he met his future wife, Fay During this time, he was awarded several patents.

 Despite being more fluent in Russian than in Persian, Zadeh sat for the national university exams and placed third in the entire country. As a student, he ranked first in his class in his first two years. In 1942, he graduated from the University of Tehran with a degree in electrical engineering (Fanni), one of only three students in that field to graduate that year, due to the turmoil created by World War II, when the Soviet Union invaded Iran – whose ruler, the Shah, was pro-German – and split the administration of the country with the British. Over 30,000 American soldiers were also based there, and Zadeh worked with his father, who did business with them as a contractor for hardware and building materials.

 In 1943, Zadeh decided to emigrate to the United States, and traveled to Philadelphia by way of Cairo after months of delay waiting for the proper papers or for the right ship to appear. He arrived in the summer of 1944, and entered M.I.T. as a graduate student in the fall While in the United States, he changed his name to Lotfi Asker Zadeh.

  Oxumağa davam et

ahadsahiloglu tərəfindən Postlarim kateqoriyasında dərc edildi Etiketləndi

Ruh və yuxu

 Yuxu ruhun misal aləmində gəzintisidir. Yaşadığımız maddi aləm ən aşağı dərəcədə olan və ruhun bədəndə həbs edildiyi aləmdir. Misal aləmi isə mələkut aləmindən aşağı, (yəni tam mücərrəd, qeyri-maddi olmayan) amma maddi aləmdən üstün bir aləm. Ruh bu aləmdə nisbətən azaddır. İstədiyi yerə gedib-gələr. Və bəzi insanlarla röyada əlaqə yaradar. Və bir çox röyalar real həyatla uzlaşar. Bunlar nağil deyil, həqiqətdir.- Bəzən yuxu xəyal qüvvəsinin təzahürüdür. Hansı ki xəyal özü ruhun bir mərtəbəsi. Bəzi alimlərə görə ruhun bütün iş bacarığı xəyal qüvvəsində ( burda xəyal dedikdə, şairanə təxəyyül qüvvəsi nəzərdə tutulmur) cəmləşib. Bunu becərirsək, bir çox qeyr-adi işləri görə bilərik. Xırda kəramətlər, uzağıgörmə, təsiredicilik, mələkləri görmə, ölülərlə danışma, ruhani aləmi müşahidə etmə və s. Necə ki ruhun istedadlarını mənfi səmtə də istiqamətləndirsən, bir çox qeyr-maddi və qeyri-adi iş bacarığına yiyələnər. Məsələn hazırda yoqçular, cintutanlar həmin metoddan istifadə edirlər.Müsbət yöndə də belədir. İnsan nəfsini, ruhunu kamilləşdirməklə bir çox ali zirvələrə nail ola bilər. Ariflərə görə Allahın sifətləri mövcudatda cilvələnib, özünü əks elətdirib. Mövcudatın hər biri Allahın müəyyən sifətinin, adının cilvəsidir. Lakin mükəmməl ruh sahibi insan, Allahın bütün sifətlərinin təzahürüdür, cilvəsidir. Demək Allahın iznilə Allahın bəzi işlərini görə bilər. İnsan Allahın yer üzərində xəlifəsidir, canişinidir və adlarının məzhəridir kimi cümlələr də bu deməkdir. Əslində yuxu elə ölüm deməkdir.(Yuxu ilə ölümün mahiyyəti birdir) Hər bir insan adətən minimum gündə bir dəfə ölümü təcrübə edir. Yatan şəxsin oyanmasına, dirilməsinə heç bir qaranti yoxdur. Əgər yuxu maddi aləmdən bir mərtəbə yuxarıdırsa, amma ölüm yuxudan da üstün. Yəni insan öldükdə həqiqətlər daha aydın şəkildə sezilir. Bədən ruhu həbs etdiyindən, o reallıqları və batini görə bilmir. Yalnız mənəviyyata diqqət etməklə ruhun bu potensiallarını dirçəltmək olar. Bəlkə də ixtiyari ölüm anlayışını eşitmisiniz. Bəzi ariflər, övliyalar ixtiyari şəkildə ölürdülər. Oxumağa davam et

Maraqli faktlar

1. Bədənimizdəki ən güclü əzələ dilimizdədir ·
2. Sağ əllə işləyən insanlar solaxay insanlardan orta hesabla 9 il çox yaşayır ·
3. Mirvarilər sirkədə əriyir ·
4. Fillər tullana bilməyən yeganə heyvandır.
5. Planetlərdən yalnız Venera saat əqrəbi istiqamətində fırlanır.
6. İlbizlər üç il yata bilirlər.
7. Gözlərimiz anadan olandan ölənə kimi eyni ölçüdə olurlar, amma qulaqlarımız və burnumuz daima inkişaf edir
8. Dəvələrin gözlərini qumdan qoruyan üç göz qapağı var
9. Delfinlər bir gözü açıq yatırlar
10. Əldəki dırnaqlar ayaqdakılardan təxminən 4 dəfə sürətlə böyüyür
11. Zürafələrdə heç bir səs teli olmur
12. Bal arılarının gözlərində də tük (saç) olur
13. Los_Ancelesdə avtomobillər insanlardan çoxdur
14. Kosmosda astronavtlar qışqıra bilmir, çünki orda cazibə qüvvəsi yoxdu, həmçinin onların gözlərindən yaş da gəlmir ·
15. Son 4000 il ərzində yeni heyvan əhliləşdirilmib
16. Ağcaqanadların da dişləri olur
17. Molyuskların 4 burnu olur
18. Antarktida üçün beynəlxalq telefon kodu 672 -dir Oxumağa davam et

Deyingən Qadınlar

Cahiliyyə qadınları, yaşadıqları mühitin və Quran əxlaqından uzaq xarakterlərinin doğurduğu narahatlığı danışıqlarıyla da tez-tez dilə gətirirlər. Cahiliyyə cəmiyyətinin kişiləri də bu xarakterə malikdir. Bu həm qadınları, həm də ətrafdakı insanları narahat edir. Bu davranışı hər şeydən əvvəl evdar qadın olmanın bir gərəyi olaraq mənimsəmişlər. Onlara görə gün boyu yemək bişirib, ev təmizləyib və bəlkə də bütün gəncliyini, enerjisini bu məqsəd uğruna fəda edən qadın üçün “deyinməkdən” daha adi bir şey yoxdur.
Hətta onlara görə bu, onların ən təbii haqqıdır və ətrafdakılar tərəfindən də anlayışla qarşılanmalıdır. Onlara görə, yaşadıqları evliliyin monotonluğunu, həyatın çətinliklərini, yorğunluqlarını ən çox yaşayan özləridir. Yenə öz düşüncələrinə görə, evli olduqları şəxslər bu həyatın daha çox maddi məsuliyyətini boynuna götürmüşdür. Bu səbəbdən də özlərinin deyinməyə və şikayət etməyə daha çox haqqı var. Bu səbəblə bəzi kişilər yoldaşlarının bu davranışlarına göz yumur. Çünki çətinliklərindən ancaq bu şəkildə uzaqlaşa biləcəklərini düşünürlər. Oxumağa davam et

ahadsahiloglu tərəfindən Postlarim kateqoriyasında dərc edildi

Erməni Terror Təşkilatları_ASALA

nyanın müxtəlif məntəqələrində qanlı aksiyalar törətmiş erməni terror təşkilatlarının adları: «Armenakan» partiyası: 1885-ci ildə yaradılıb. Türkiyənin Van, Muş, Bitlis,Trabzon bölqələrində və İstanbulda silahlı toqquşmalar və terror aktları törədən bu partiya İran və Rusiyada yaşayan ermənilərlə əməkdaşlıqda olub. «Hnçak» partiyası: 1887-ci ildə Cenevrədə yaradılıb. Qurumun əsas məqsədi Türkiyənin Anadolu bölgəsini, «Rus» və «İran» Ermənistanları adlandırdıqları əraziləri birləşdirməklə «Böyük Ermənistan» dövləti yaratmaqdır. Partiyanın proqramının 4-cü bəndində göstərilir; «Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün təbliğat, təşviqat, terrorizm və dağıdıcı təşkilat yaradılması metodu seçilməlidir» «Daşnaksütyun»-erməni federativ inqilab partiyası: 1890-cı ildə Tiflisdə yaradılıb. Əsas qayəsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan və Türkiyənin Anadolu torpaqlarında «Böyük Ermənistan» dövləti qurmaqdır. 1892-ci ildə Tiflisdə ilk qurultayını keçirən «Daşnaksütyun» türklərə qarşı sui-qəsdlərin təşkil olunması barədə qərar çıxarmışdır. Məhz bu qurultaydan sonra «Daşnaksütyun» «türkü, kürdü hər yerdə, hər bir şəraitdə öldür, sözündən dönənləri, erməni xainlərini öldür, intiqam al!» əmrini vermişdir. «Daşnaksütyun» partiyası tərəfindən yaradılan bir sıra terror qrupları mövcuddur: 1973-cü ildə fəaliyyətə başlamış «Erməni «soyqırımının» intiqamçıları» qrupu 1980-82-ci illər ərzində Avstriya, Danimarka və Portuqaliyada türk diplomatlarını qətlə yetirib; Məxfi terror qrupu DRO və onun bölmələri: DRO-8, DRO-88, DRO-888, DRO-8888. Daşnakların bu istiqamətdə fəaliyyəti davam edir. Oxumağa davam et